AKTUALNOŚCI » Walne Musica Sacra

W 2012 roku, już dwukrotnie, członkowie Stowarzyszenia Musica Sacra zbierali się na swoich walnych zebraniach. Na styczniowym udzielono absolutorium Zarządowi za 2011 rok i dyskutowano o tegorocznych planach artystycznych Panoramy. Na marcowym przedstawiono program XVII festiwalu Musica Sacra  oraz pozostałych wydarzeń kulturalnych jak obchody Dnia Papieskiego.

 
 
Patronat medialny: