AKTUALNOŚCI » Walne zebranie członków Musica Sacra

23 stycznia 2012 roku, odbyło się doroczne walne zebranie członków    Musica Sacra. Najważniejszym punktem spotkania było udzielenie    absolutorium Zarządowi za 2011 rok i uzgodnienie tegorocznych    wydarzeń artystycznych. Po pozytywnym przyjęciu przez Walne zebranie    sprawozdania finansowego i merytorycznego za ubiegły rok  -    uzgodniono plany koncertowe. Najpierw w marcu odbędzie się III      festiwal Nutka do Nieba. Maj to tradycyjnie Festiwal      Musica Sacra - w tym roku to już 17-ta edycja. Październik to    obchody Dnia Papieskiego. Będziemy również kontynuować cykl      Muzyczne Cztery Pory Roku i planujemy konkursowe niespodzianki    w ramach cyklu Mam Talent. Członków Musica Sacra nie zabranie    również w Rzymie na pierwszej rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II.
    Już teraz serdecznie zapraszamy na wszystkie wydarzenia    artystyczne:)

    Na zdjęciu stoją od prawej: Barbara Paszkiewicz, Małgorzata    Jasionowicz, Antoni Kratki, Ludwik Herok, Bolesław Noga i ks.    Stanisław Lipowski. W drugim rzędzie stoją od prawej: Jadwiga    Kratki, ks. Jerzy Horzela, ks. Andrzej Czyż, Jakub Staroń, Wojciech    Tatka i  Beata Branc-Gorgosz. Siedzą od prawej: Andrzej Bacza,    ks.Adam Podżorski, Ks. Alojzy Zuber, Witold Dzierżawski, Janina    Żagan i Anna Stefaniak-Bacza.
    Foto: Hanna Blokesz-Bacza

  
 
Patronat medialny: