AKTUALNOŚCI » Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy

Stowarzyszenie Musica Sacra wraz z Miejskim Centrum Kultury, kolejny rok, włączyło się w ogólnopolskie obchody Dnia Papieskiego ustanowione przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jako trwałe upamiętnienie daty wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Chcemy poprzez muzykę, głęboko przepojoną wiarą, dziękować nie tylko za obecność Jana Pawła II w Skoczowie w 1995 roku, nie tylko za Jego pontyfikat ale również za niezwykłą uroczystość beatyfikacyjną 1 maja w Rzymie. 16 października, na zakończenie Tygodnia Wdzięczności, w 33 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową przygotowaliśmy filmowe wspomnienie o Ojcu Świętym JPII i muzyczne spotkanie min z Bachem, Mendelssohnem. Również chcieliśmy Skoczowianom pokazać Rzym i Plac św. Piotra w dniu uroczystości beatyfikacyjnej, stąd wystawa zdjęć w muzeum sarkandrowskim. Dziękuję wszystkim, którzy tak jak my chcą pamiętać o błogosławionym Janie Pawle II. Chcą pamiętać o Jego mocno zaakcentowanych na Kaplicówce słowach abyśmy byli ludźmi sumienia. Mimo, że Dzień Papieski za nami to dalej zapraszamy na wystawę niezwykłych zdjęć z majowych uroczystości beatyfikacyjnych do muzeum sarkandrowskiego w Skoczowie.

  
 
Patronat medialny: