STOWARZYSZENIE MUSICA SACRA » Walne zebranie 2010

25 stycznia odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Musica Sacra. Zanim rozpoczęto dyskusję nad udzieleniem Zarządowi absolutorium za 2009 rok, prowadzący spotkanie Wiceprezes ks. Alojzy Zuber serdecznie przywitał nowych członków. W głosowaniu nowi członkowie zostali jednogłosnie przyjeci w poczet Stowarzyszenia, a są to: ks. Stanisław Lipowski, ks. Marian Fres, Hanna i Jan Bacza, Wojciech Tatka i Jakub Staroń. Następnie członkowie zaakceptowali działania Musica sacra w ubiegłym roku oraz przyjęli sprawozdanie finansowe. Kolejnym punktem spotkania było przyjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia w roku 2010 kandydatury wiceprezesa księdza prałata Alojzego Zubera do Lauru Srebrnej Cieszynianki. Podczas spotkania dyskutowano o zamierzeniach kulturalnych Stowarzyszenia na 2010 rok, ze szczególnym uwzględnieniem XV Festiwalu Musica sacra.

 

Obecni na zdjęciu członkowie Stowarzyszenia
Wiceprezes ks Adam Podżorski, Wiceprezes ks Alojzy Zuber, Grażyna Durlow,  ks Andrzej Czyż, Bolesław Noga, Ludwik Herok, Anna Bacza, Andrzej Bacza, Jadwiga Kratki, Antoni Kratki, Beata Branc-Gorgosz, Bogumiła Dunikowska, Janina Żagan, Łucja Skrond, ks. Jerzy Horzela,  ks. Stanisław Lipowski, Wojciech Tatka, ks. Marian Fres, Jakub Staroń, Hanna  i Jan Bacza

Nieobecni:
Prezes Witold Dzierżawski i Maria Dzierżawska, Helena Herok, Tomasz Gorgosz, Magdalena i Marcin Goryczka, ks. Antoni Młoczek, ks.Adrian Korczago, Andrzej Sikora

Zarząd Stowarzyszenia na kadencję 2009-2012 tworzą:
Prezes Witold Dzierżawski, Wiceprezes ks Adam Podżorski, Wiceprezes ks Alojzy Zuber, Grażyna Durlow,  ks Andrzej Czyż, Bolesław Noga, Ludwik Herok, Anna Bacza.

Komisja Rewizyjna pracuje w składzie:
Przewodniczący ks. Jerzy Horzela,  Antoni Kratki, Beata Branc-Gorgosz

 
Patronat medialny: