INNE INICJATYWY » Muzyczne Cztery Pory Roku » 2009-2010

Stowarzyszenie Musica Sacra koncertem zimowym, w ramach Muzycznych Czterech Pór Roku, zainaugurowało całoroczny cykl uroczystości związanych z 15 rocznicą pobytu w Skoczowie JPII i 10 rocznicą działalności samego stowarzyszenia. Pięknie zabrzmiały słowa z poematu „Weronika” Karola Wojtyły w interpretacji Tomasza Pisarka z towarzyszeniem muzyki akordeonowej Franciszka Prusa. Nasi Przyjaciele, jak zwykle, nie zawiedli i wspólnie mogliśmy dzięki sztuce i muzyce przepojonej wiarą raz jeszcze przypomnieć sobie tamto ogromne wzruszenie ze spotkania z Piotrem Naszych Czasów.
Dziękujemy i serdecznie zapraszamy na kolejne koncerty i wystawy upamiętniające obecność Jana Pawła II na skoczowskiej Kaplicówce.
Wszystkie informacje o zaplanowanych wydarzeniach znajdziecie państwo na www.musicasacra.ox.pl


Anna Bacza

 

 
Patronat medialny: