INNE INICJATYWY » Muzyczne Cztery Pory Roku

 

2009-2010

Stowarzyszenie Musica Sacra koncertem zimowym, w ramach Muzycznych Czterech Pór Roku, zainaugurowało całoroczny cykl uroczystości związanych z 15 rocznicą pobytu w Skoczowie JPII i 10 rocznicą działalności samego stowarzyszenia.

Wrzesień 2010

Listopad 2010

2011

W piękny czerwcowy wieczór odbył się w muzeum sarkandrowskim niezwykły wernisaż prac skoczowskiej malarki Joanny Lennert.

Patronat medialny: