WCIĄŻ PAMIĘTAMY » Rzym 2009

WCIĄŻ PAMIĘTAMY
W kwietniu 2009 członkowie Musica Sacra pojechali do Rzymu, do Watykanu, by uczcić
IV rocznicę odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca.
Na zdjęciach Stowarzyszenie Musica Sacra reprezentują: Anna i Andrzej Bacza„… Człowiek człowiekowi może w drodze życia tylko towarzyszyć. Ważne aby było to towarzyszenie dobre i serdeczne. Poprzez wiarę i chęć obdarowywania”. Dlatego co roku przy Grobie Jana Pawła II w dzień, w którym odszedł do Domu Ojca, nie może zabraknąć członków Stowarzyszenia Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra ze Skoczowa ….. tym corocznym pielgrzymowaniem chcemy potwierdzać, że pamiętamy, że tęsknimy i szukamy ciągle tej lepszej życiowej drogi. Drogi, którą całe życie wskazywał nam Ojciec Święty Jan Paweł II… mówi Anna Stefaniak-Bacza, która wraz z mężem zainicjowała przed laty kwietniowe pielgrzymki do Rzymu.....staliśmy przez całą noc w tej bardzo smutnej ale i pełnej nadziei wielotysięcznej kolejce do trumny naszego Ojca Świętego. Nikt z nas nie zapomni rozpaczy pogrzebu ale i wzruszenia z widoku tysięcy powiewającym na wietrze polskich flag. Zaraz po uroczystości pogrzebowej zdecydowaliśmy, że będziemy na Placu Świętego Piotra zawsze 2 kwietnia – to będzie nasza droga pamiętania… mówi Anna Bacza. W tym roku członkowie Stowarzyszenia Panorama Sztuki Chrześcijańskiej w osobach Anny i Andrzeja Baczów byli w Rzymie czwarty raz ….było to pielgrzymowanie niezwykłe. 2 kwietnia uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w intencji JP II w Bazylice Św. Piotra. Nikt nie krył wzruszenia i łez kiedy Papież Benedykt XVI po polsku zwrócił się do nas - zgromadzonych wiernych i znów ten las polskich flag…Po Mszy Św. w Bazylice. A na końcu to niezwykłe czuwanie na Placu Św. Piotra do 21.37. Zawsze są dwie grupy: skoczowska i warszawska. W tym roku dołączyliśmy do grupy warszawskiej (liczniejszej), która ustawiła ze zniczy ogromny napis JP II, przygotowała specjalne flagi i balony z napisem JP II i prowadziła wieczorne modlitewne czuwanie. Co roku to głębokie przeżycie nie tylko dlatego, że jesteśmy i pamiętamy.

 
 
Patronat medialny: