AKTUALNOŚCI » Kwietniowe walne zebranie stowarzyszenia

W kwietniu członkowie Stowarzyszenia Musica Sacra spotkali się na dorocznym walnym zebraniu sprawozdawczo - absolutoryjnym. Oprócz uzyskania przez Zarząd stowarzyszenia skwitowania za prowadzone w 2015 roku działania artystyczno-finansowe, odbyła się również dyskusja nad zmianami w statucie. Członkowie zapoznali się także z zaproponowanymi na 2016 rok działaniami Stowarzyszenia przede wszystkim Festiwalem Musica Sacra i październikowym Dniem Papieskim. Również w poczet członków Musica Sacra został oficjalnie przyjęty Ksiądz Proboszcz Witold Grzomba. Kolejne walne zebranie uzgodniono w II połowie roku.

 
Patronat medialny: