STOWARZYSZENIE MUSICA SACRA » Walne zebranie 2012

W 2012 roku, już dwukrotnie, członkowie Stowarzyszenia Musica Sacra zbierali się na swoich walnych zebraniach. Na styczniowym udzielono absolutorium Zarządowi za 2011 rok i dyskutowano o tegorocznych planach artystycznych Panoramy. Na marcowym przedstawiono program XVII festiwalu Musica Sacra oraz pozostałych wydarzeń kulturalnych jak obchody Dnia Papieskiego.

Nasze Stowarzyszenie na wrześniowym walnym zebraniu wybrało nowe władze:  Zarząd i Komisję Rewizyjną. 

W skład Zarządu weszli : Prezes Andrzej Bacza, Wiceprezesi: ks. Adam Podżorski i ks. Alojzy Zuber, członkowie: Ludwik Herok, Bolesław Noga, Ks. Andrzej Czyż, Grażyna Durlow  (dr. artystyczny) i Anna Stefaniak-Bacza (dyr. organizacyjny)
 
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Przew. Beata Branc-Gorgosz oraz członkowie Antoni Kratki i ks. Jerzy Horzela.
Podczas zebrania całe Stowarzyszenie bardzo serdecznie pogratulowało Panu Prezesowi Ludwikowi Herokowi otrzymania, decyzją Rady Miejskiej Skoczowa, Lauru Srebrnej Cieszynianki.  
 
To już 3 członek naszego Stowarzyszenia, który ten Laur otrzymał. Wcześniej byli to: ks. Andrzej Czyż i Antoni Kratki
 
 
 
 
Patronat medialny: