WCIĄŻ PAMIĘTAMY » Rzym 2012

Janie Pawle II módl się za nami
Członkowie Musica sacra zawsze byli w Rzymie i Watykanie  w kolejne rocznice Odejścia do Domu Ojca Jana Pawła II. W pamiętnym dniu 1 maja 2011 roku byliśmy na beatyfikacji Ojca Świętego na Placu św. Piotra. Nie mogło nas zabraknąć także w pierwszą rocznicę  tej wielkiej i jakże ważnej dla Polaków uroczystości. W Bazylice św. Piotra uczestniczyliśmy w bardzo wzruszającej Mszy św., której przewodził Kardynał Zenon Grocholewski. Błogosławiony Janie Pawle II – którego w 1978 roku Bóg powołał po to, byś, ze Stolicy Piotrowej, umacniał braci w wierze – czyń to nadal, teraz już z Domu Ojca!” – mówił podczas homilii Kardynał Grocholewski, zarówno do nas Polaków licznie zgromadzonych przy Ołtarzu, jak i wszystkich rodaków. Po Mszy św. procesyjnie udaliśmy się do Grobu Błogosławionego Jana Pawła II, gdzie została złożona biało-czerwona wiązanka kwiatów. I długo trzeba było czekać, by móc zbliżyć się do Jego Grobu i spokojnie się pomodlić. Tak wiele osób, ludzi z całego świata wciąż szuka pomocy i wstawiennictwa Jana Pawła II. Dziękujemy, że kolejny raz mogliśmy odbyć pielgrzymkę, dziękując za Twoją wizytę w Skoczowie, za słowa z Kaplicówki....bądźcie ludźmi sumienia..., które wciąż na nowo wskazują drogę życia.

 

 
Patronat medialny: